podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Spis artykułów » Bangladesz - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Bangladesz - wiza, ambasady, przepisy

Dakka     
bangladesz
Bangladesz - podróże do BangladeszuBangladesz - mapa krajuBangladesz - spis artykułów i galeriiBangladesz - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeBangladesz - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaBangladesz - szczepienia, zdrowie, poradyBangladesz - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROBangladesz - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOBangladesz - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Bangladeszu. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Bangladeszu, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Bangladeszu objęci są obowiązkiem wizo­wym. Ze względu na brak przedstawicielstwa dyploma­tycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe można składać w amba­sa­dzie tego kraju w Hadze. Teoretycznie możliwe jest również aplikowanie w innych misjach, ale należy liczyć się z odmową rozpatrzenia wniosku i skiero­waniem do Holandii. Wizy pobytowe wydawane są do 6 miesięcy (w tym do 90 dni pobytu, licząc od dnia wjazdu). Nie ma możliwości uzyskania wizy w punktach granicznych. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe – minimum 6 miesięcy: powinien być dłuższy od planowanego okresu podróży, łącznie z pobytem w Bangla­deszu. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróż­ny winien mieć zarówno bilet, jak i inne dokumenty ważne na dalszą podróż lub powrót. Wyma­gane jest posiadanie wystar­czających środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.
Przy wypełnianiu wniosku wizowego ważne jest podanie przejścia granicznego, którym zamierza się wjechać i wyjechać z Bangladeszu, wpisywane jest ono w wizę i oznacza, że tylko tam można przekroczyć granicę.
Informacje dla kierowców
W Bangladeszu nie uznaje się obcych dokumentów zezwalających na prowadzenie pojaz­dów mechanicznych, w tym również międzynarodowego prawa jazdy. Cudzoziemiec legitymujący się zagranicznym pra­wem jazdy zdaje test, który uprawnia go do uzyskania miejsco­wego dokumentu z rocznym terminem ważności. Jednak z uwagi na specyfikę lokalnego ruchu drogowego (ruch lewo­stronny, po­wszechne nieprzestrzeganie przepisów, fatalny stan dróg) zaleca się korzystanie z niedrogich usług kierowców miejscowych.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w poru­szaniu się po kraju poza strefami wojskowymi.
Przepisy celne
Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróż­nych, kart kredytowych. Jednakże kwoty powyżej 5000 USD należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację celną po­świad­czaną przez celnika. Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniej­szoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki. Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty oso­bistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3000 BDT (ok. 50 USD). Bez cła można wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bez­cłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 l alkoholu i 200 szt. papie­rosów na potrzeby własne.

Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością jest wysokie. Należy zachować szczególne środki ostrożności, a w nocy unikać przebywania w niektórych dzielnicach dużych aglo­meracji. Często zdarzają się napady na ludzi, mieszkania, rezy­dencje, samochody i autobusy. Zagro­żenie potę­gują także walki między głównymi ugrupowaniami politycznymi, często przybierające formy działań terro­rys­tycznych. Akty prze­mocy i wandalizmu towarzyszą również formalnie ogłaszanym, paraliżującym cały kraj strajkom generalnym (tzw. hartale).

Przydatne informacje
• Wymiany walut dokonują banki oraz prywatne kantory.
• Bangladesz jest krajem stosunkowo tanim dla turystów: nie­drogie są podstawowe artykuły żywnościowe, komunikacja, skromne, ale czyste i klimatyzowane pensjonaty, usługi itd.
• W większości sklepów, poza supermarketami, ceny nie są podawane, co oznacza, że przyjęte jest targowanie się

• Godziny pracy urzędów: 8.00–16.00 (z przerwą na obiad), w czwartki do 13.00. Sklepy otwarte są od 8.00 do późnych godzin wieczornych. Dniem wolnym od pracy jest piątek.
• Hotele znanych międzynarodowych sieci są bardzo drogie, a jakość świadczonych usług nie zawsze jest wysoka.
• Należy wystrzegać się kupowania produkowanych nie­le­galnie napojów alkoholowych: mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Obowiązuje zakaz konsumpcji alko­holu w miej­scach publicznych (poza hotelami i niektórymi restauracjami, gdzie można go nabyć).
• Naturalnym źródłem zagrożenia są katastrofy żywiołowe związane ze specyfiką klimatu i położeniem geograficznym. Terenami szczególnie zagrożonymi są wybrzeża Zatoki Ben­galskiej i obszary położone do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w New Delhi (Indie) akredytowany jest również w Bangladeszu.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu
39, Wassenaarseweg
2596 CG The Hague
tel.: (0-0 31 70) 328 3722
fax: (0-0 31 70) 328 3524
e-mail: amb.vanbangladesh@wanadoo.nl